Obdélník pro vykreslování čar

Tento obdélní představuje list papíru na kreslení čar, které jsou získávány v průběhu věštby. Je umístěn vpravo od tlačítek a mincí.

Funkce tohoto obdélníku je závislá na volbě z menu Nastavení - Házení mincí.

Při volbě Počítačem představuje pasivní plochu, na kterou jsou čary vykreslovány automaticky. Jeho pasivita (nepřístupnost pro akci stisku tlačítka myši)  je znázorněna přeměnou kursoru myši nad ním na symbol zakázané ruky.

Při volbě Ručně se stává aktivním, což je znázorněno přeměnou kurzoru myši nad ním na symbol ruky. Čára se na něj vykreslí, až když je nad ním stisknuto levé tlačítko myši. Dokud nebylo vykresleno všech šest čar a nespustil se výklad, je možno čáry smazat a vše nastavit do počátečního stavu příkazem z menu Úpravy - Zrušit.
(viz Tlačítka pod zobrazením mincí).

Ovládání klávesami:    
klávesa F12 se rovná klepnutí levým tlačítkem myši na tento obdélník, při volbě Ručně se po jejím stisknutí do obdélníku vykreslí příslušná čára,
klávesa Esc v tomto případě odpovídá příkazu z menu Úpravy - Zrušit, jejím stisknutím lze smazat nakreslené čáry a vše nastavit do počátečního stavu bez otevření nového okna, tato volba je přístupná, jen pokud už nebyly vykresleny všechny čáry a nespustil se výklad.Zpět        Obsah        Další