Panel hexagramu

Na Panelu hexagramu se zobrazí hexagram provedené věštby. Bylo-li před uložením souboru s věštbou v menu Nastavení - Ukládat do souboru zatrženo Číslo hexagramu objeví se Panel hexagramu i při pozdějším otevření tohoto souboru.

Panel hexagramu umožňuje provádět s hexagramem věštby transformace stisknutím příslušných tlačítek na tomto panelu:

Vývojový hexagram
Stisknutím tohoto tlačítka získáte tzv. doplňkový hexagram, který rozšiřuje, upřesňuje nebo doplňuje výpověď původního (hlavního) hexagramu. Vývojový (doplňkový) hexagram vzniká z proměnných čar, naznačujících v okamžiku věštby možnost nebo počátek své proměny - proměnná čára (extrémní) jang se mění v čáru jin a naopak. U tohoto hexagramu se výpovědi čár již nezkoumají. Viz Výklad vývojového (doplňkového) hexagramu

Z čar
Toto tlačítko se zpřístupní po označení některé proměnné čáry v hexagramu zobrazeného na Panelu hexagramu. Najetím kursoru myši na některou z těchto čar se šipka kursoru změní ze zelené barvy na červenou, kliknutím levého tlačítka myši se příslušná čára zobrazí červeně. Takto lze proměnné čary (nachází-li se jich v hexagramu více) průběžně označit po jedné, nebo vytvořit jejich libovolné kombinace, a kliknutím na toto tlačítko zobrazit doplňkový hexagram vytvořený pouze z proměny označené nebo označených čar. Tak lze zkoumat možnosti proměn, kdyby u všech čar nenastaly najednou, a podobným způsobem jako u vývojového (doplňkového) hexagramu hlouběji nahlédnout smysl výpovědi hlavního (původního) hexagramu. Viz Výklad vývojového (doplňkového) hexagramu

Poznámky
Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí textové okno, do kterého lze zapsat poznámky nebo vlastní výklad k příslušnému hexagramu. Po uložení se tyto poznámky objeví kdykoliv po stisknutí tohoto tlačítka, nebo obdobného tlačítka na Obrázku trigramů, je-li zobrazen tento hexagram.

Ostatní tlačítka se netýkají přímo věštby, umožňují zkoumat vztahy mezi hexagramy vzniklými různými transformacemi původního hexagramu dle popisků, které se zobrazí po najetí na tyto tlačítka.Zpět        Obsah