Tlačítka pod zobrazením mincí

Tato tři tlačítka se nacházejí v levém dolním rohu obrazovky a jsou označena číslicemi 1, 2, 3, které naznačují možnost ovládání numerickými klávesami s příslušnými čísly (nejdříve je však nutné změnit zaměření z textového okna pro výklad stisknutím klávesy Tab, nebo najetím kurzoru myši na jedno z tlačítek, jinak se čísla stisknutých kláves napíší do zaměřeného textového okna pro výklad). Při použití kláves je pro správnou funkci tlačítek nutno příslušnou klávesu jen krátce stisknout, nikoliv ji držet.

Funkce těchto tlačítek je závislá na volbě z menu Nastavení - Házení mincí.

Při volbě Počítačem je zobrazena stylizace čínských mincí s čtvercovým otvorem uprostřed. V tomto případě při stisku některého tlačítka se mince nad ním roztočí. Při jeho druhém stisku se mince zastaví, přičemž její hodnota je určena délkou intervalu mezi prvním a druhým stiskem.  Tlačítko se současně stane nepřístupné dokud totéž nebude provedeno s ostatními mincemi (mince lze nejdříve všechny roztočit a pak je postupně zastavit), přičemž se v obdélníku vlevo vykreslí čára odpovídající jejich hodnotám. Opakováním tohoto postupu je nutno vykreslit šest čar (hexagram). Po vykreslení šesté čáry se v textovém poli v pravé polovině obrazovky (pod nadepsanou otázkou) objeví text s výkladem hexagramu, přičemž tlačítka zůstanou nepřístupná do volby Nový z menu Soubor. Před vykreslením šesté čáry lze vše zrušit volbou Zrušit z Menu Úpravy. Nebude tak otevřeno nové okno jako při volbě Nový.

Při volbě Ručně se zobrazí jiný typ mincí s číslici na jedné straně, která odpovídá straně s číslicí na skutečných mincích, pro jejichž použití je tato volba určena.  Postup je následující: Vezměte tři malé mince (např. desetihaléře), zatřeste s nimi v dlaních, přičemž je nutné se soustředit na otázku, jak bylo popsáno výše, a mince hoďte. Jednotlivými stisky tlačítek pak nastavte strany mincí zobrazených v počítači tak, aby jejich hodnota odpovídala hodnotě skutečných mincí získané jejich vrhem. Potom klepněte levým tlačítkem myši na obdélník vlevo od tlačítek, čímž se do téhož obdélníku vykreslí čára odpovídající nastavené hodnotě mincí. Celý postup opakujte šestkrát. Po šestém klepnutí na obdélník a vykreslení šesté čáry (tj. celého hexagramu) se v textovém poli v pravé polovině obrazovky (pod nadepsanou otázkou) objeví text s výkladem hexagramu, při čemž tlačítka zůstanou nepřístupná do volby Nový z menu Soubor. Před vykreslením šesté čáry lze vše zrušit volbou Zrušit z Menu Úpravy. Nebude tak otevřeno nové okno jako při volbě Nový.

Přístupnost a nepřístupnost obdélníku pro vykreslování čar je opět indikována změnou kurzoru myši na symbol ruky, nebo na symbol zakázané ruky.Zpět        Obsah        Další