Šifrování ukládaného textu

    Pokud chcete text uložit tak, aby jej nemohl přečíst nikdo jiný, lze jej uložit zašifrovaný zvolením koncovky ukládaného souboru .txg. Tuto volbu lze učinit v dialogovém okně (Uložit jako), které se otevírá při ukládání souborů, v dolním rozbalovacím textovém poli “Uložit jako typ” zvolením typu ukládaného souboru - Šifrovaný soubor *.txg. Po volbě tohoto typu souboru, zadání jeho jména a stisknutí tlačítka Uložit se objeví výzva k zadání hesla, které bude potřebné pro jeho otevření. Doporučuji zadávat stejné heslo pro všechny ukládané soubory, což ulehčí postup v případě jejich prohledávání. 
    Takto uložený soubor (na rozdíl od Textového souboru) lze otevřít při znalosti hesla pouze tímto programem. K šifrování je použit 64 bitový algoritmus.
Zpět        Obsah        Další