Menu Úpravy

Vyjmout
Vyjme vybraný text zobrazeného okna a uloží jej do schránky.

Kopírovat
Zkopíruje vybraný text zobrazeného okna do schránky.

Vložit   
Vloží text ze schránky do pozice označené kurzorem v zobrazeném  okně.

Zrušit   
Toto volbu lze použít během vytváření čar. Zruší vytvořené čáry a nastaví program do počátečního stavu. Na rozdíl od volby nový neotevře nové okno. Téhož lze dosáhnout klávesou Esc. Tato volba se zpřístupní po vykreslení první čáry a znepřístupní po vykreslení šesté čáry, nebo po smazání.
Zpět        Obsah        Další