Obrázek trigramů

Na obrazovce vlevo nahoře je obrázek trigramů, jejichž způsob kruhového uspořádání lze zvolit z menu Nastavení - Uspořádání Trigramů, a to podle legendárního císaře Fu - Si, nebo podle pozdějšího císaře Wena.

Pří klepnutí levým tlačítkem myši na některý ze zobrazených trigramů se tento vykreslí jako spodní trigram hexagramu do středu kruhu trigramů. Při klepnutí levým tlačítkem myši ne další trigram se tento vykreslí jako vrchní trigram hexagramu, který se tak vytvoří, a současně se otevře okno s jeho plným výkladem (včetně výkladu všech proměnných čar). Stejného efektu lze dosáhnout z menu Nastavení - Soupis Hexagramů... dvojitým klepnutím na jméno některého z hexagramů v tabulce, která se zobrazí. Text v tomto okně nelze tisknout, ostatní funkce zajišťuje lokální menu, které lze vyvolat klepnutím pravého tlačítka myši nad tímto oknem.

Zobrazení trigramu nebo hexagramu uprostřed kruhu lze smazat klepnutím levého tlačítka myši do horní části obrázku s jeho nadpisem. 

Tlačítka na dolním okraji obrázku trigramů:

Poznámky
Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí textové okno, do kterého lze zapsat poznámky nebo vlastní výklad k příslušnému hexagramu. Po uložení se tyto poznámky objeví kdykoliv po stisknutí tohoto tlačítka, nebo obdobného tlačítka na Panelu hexagramu, je-li zobrazen příslušný hexagram.

Ostatní tlačítka umožňují zkoumat vztahy mezi hexagramy vzniklými různými transformacemi původního hexagramu dle popisků, které se zobrazí po najetí na tyto tlačítka.


Ovládání klávesami:    
klávesy F1 až F8 se rovnají klepnutí levým tlačítkem myši na příslušný trigram v kruhovém uspořádání (počítáno odshora ve směru hodinových ručiček),
klávesa F9 provede smazání trigramu vykresleného uprostřed, nebo uzavření tabulky se soupisem trigramů, čí okna s plným výkladem hexagramů.

Při klepnutí pravým tlačítkem myši na některý z trigramů na obrázku se objeví popisek s jeho významem. Klepnutím některým z tlačítek myši na zobrazený popisek se tento popisek odstraní.

Ovládání klávesami:    
klávesy Ctrl + F1 až F8 se rovnají klepnutí pravým tlačítkem myši na příslušný trigram v kruhovém uspořádání (počítáno odshora ve směru hodinových ručiček),
klávesa Esc odstraní zobrazený popisek trigramu.
 
Tyto volby jsou indikované změnou kursoru myši na symbol ruky. Jsou-li tyto volby v průběhu programu nepřístupné, je to indikováno symbolem zakázané ruky.Zpět        Obsah        Další