Menu Obsah

Obsah Knihy proměn...
Má tutéž funkci jako Soupis Hexagramů v menu Nastavení. Po této volbě se objeví okno s obsahem Knihy proměn. Dvojitým kliknutím na vybranou položku z obsahu se otevře okno s příslušným textem.

Najít v Knize proměn
Po této volbě se otevře okno s textovým polem, do kterého lze zadat text, který se má v I-gingu (Knize proměn) najít. Obsahuje-li některý z hexagramů v programu tento text, pak se zobrazí. Vyhledávací algoritmus neprochází hexagramy podle jejich pořadí, což znamená, že poslední 64. hexagram není při prohledávání poslední. Jednotlivé funkce pro hledání jsou patrné z popisků tlačítek.

Najít v souborech
Po této volbě se zobrazí okno, ve kterém je možno zadat text, který se má najít v uložených textových nebo šifrovaných souborech (při větším množství uložených věšteb se zákonitě stane, že si budete chtít některou z nich znovu přečíst, ale nebudete vědět, ve kterém soboru se nachází. Abyste nemuseli jeden soubor za druhým otevírat a číst, stačí si vzpomenout na jakékoliv slovo, které se v hledaném souboru nachází). Potom stačí v zobrazených adresářích vybrat ten, ve kterém se mají soubory prohledat a stisknout tlačítko <V souborech>. Když program najde soubor se zadaným textem, tak jej otevře a zobrazí v novém okně. Jednotlivé funkce pro hledání jsou patrné z popisků tlačítek. Program nejdříve prohledá všechny textové (nezašifrované) soubory, a potom začne prohledávat soubory zašifrované (*.txg). Když narazí na první zašifrovaný soubor požádá o heslo k jeho otevření. Toto heslo si zapamatuje a použije je k prohledávání ostatních zašifrovaných souborů. Pokud narazí na soubor s jiným heslem, ohlásí chybné heslo a požádá o nové heslo, s kterým postup opakuje.
Toto okno lze použít i pro otevírání souborů (tlačítko Otevřít soubor).Zpět        Obsah        Další