Paralela je zřejmě tím nejdůležitějším, na co v umění i životě zaměřit pozornost. Paralela odhaluje dimenze, které spojují vnější svět se světem mysli.
          Význam slova paralela je podobnost, nebo též srovnání osob, předmětů nebo dějů, které si jsou v mnoha bodech podobné. Podobnost může být vnější nebo vnitřní, to je vždy důležité rozpoznat.
          Praktický význam nebo důvod použití paralely má mnoho rovin. Z nich první podstatnou rovinou je rovina evokační, neboli schopnost vyvolat v mysli emotivní obraz, druhou podstatnou rovinou je samo srovnání. Známe-li nebo pochopíme-li totiž zákonitosti a průběh jednoho děje, můžeme na tomto základě analogicky pochopit nebo si uvědomit i druhý, do této doby neznámý děj, jemuž je první děj paralelou.
          V uměleckých dílech je paralela zachycena různě, a sice jedna část uměleckého díla může být paralelou jiné jeho části, nebo přímo paralelou toho, co prožíváme v životě. V druhém případě druhou část paralely v díle samozřejmě nenajdeme, ale musíme ji hledat nebo zaměřit na ni pozornost přímo v realitě, která nás obklopuje.

          Zpět