V čem jsou obsaženy fyzikální zákony? V elementární částici? Ve vakuu?

          Kristus říkal, že království Boží je podobno malému semínku, nejstarší mýty hovoří o tom, že vesmír vznikl z vejce.
          Hledáme-li paralelu mezi těmito výroky nebo mezi nimi a světem na základě vnějšího vzhledu, stávají se tato tvrzení nesmyslnými. Avšak při pohledu dovnitř zjistíme, že semeno i vejce fungují na zcela shodném principu, a sice na genetickém kódu. V genetickém kódu ukrytém v jediné buňce může být skrytá informace jak o celé rostlině, tak i o celém živočichu, nezávisle na jejich velikosti.
          Oba prastaré výroky tak naznačují, že stejným principem vznikl i celý vesmír. Na základě toho si tedy můžeme představit první „buňku" vesmíru s genetickou informací nesoucí v sobě všechny fyzikální i nefyzikální zákony, odpovědné za vznik tohoto světa.
          Nyní však již nemluvíme v pravém slova smyslu o paralele, ale o analogii, která v tomto případě odhaluje totožný princip zdánlivě rozdílných a na sobě nezávislých jevů.
          Analogie je branou k pochopení esoterických nauk. Jak jsme si právě ukázali, některé prastaré nauky se stávají srozumitelnými až dnes, po učinění potřebných vědeckých objevů.

          Zpět